Evropa - Česká Republika

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1

Již samy Jižní Čechy jsou jedním z nejkrásnějších míst naší republiky. A chráněná krajinná oblast Třeboňsko je bezesporu světovým unikátem, vyjadřujícím souznění člověka s přírodou. A snad právě proto bylo toto území na ploše 700 km začleněno v roce 1977 do seznamu biosférických rezervací UNESCO. Pojďte s námi projít touto překrásnou oblastí.

Třeboňské rybníky jsou plné kaprů
Třeboňské rybníky jsou plné kaprů
Třeboňsko bylo osídleno již ve 12. století, Kachní pochod na zamrzlém rybníku Svět
Kachní pochod na zamrzlém rybníku Svět
ačkoliv se jedná o převážně oblast s bažinami a hlubokými lesy. I když člověk tuto krajinu po staletí měnil ke svým potřebám, dokázal v ní udržet biologickou rovnováhu. Nejvíce byla krajina pozměněna díky budování důmyslných vodních kanálů a rybníků v místech močálů. Kdo by neznal třeba rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan? A co vánoční kapr? Na našich štědrovečerních stolech si pochutnáváme na kaprech z rybníků Svět, Rožmberk a mnoha dalších.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Centrem chráněné krajinné oblasti Třeboňsko je lázeňské městečko Třeboň, jehož největší rozkvět začal za rodu Rožmberků, kdy se začala budovat síť rybníků. Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Po smrti posledního Rožmberka, Petra Voka, se město stalo majetkem Švamberků. Po bitvě na Bílé hoře bylo třeboňské panství zkonfiskováno a drženo Habsburky a po nich od r. 1660 Schwarzenberky.

Třeboň je známá svými lázněmi, které hojně využívají léčivého účinku železitosirné rašeliny, které jsou na Třeboňsku obrovské zásoby.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Centrem městské památkové rezervace je náměstí T.G.Masaryka s radnicí, mariánským sloupem a městskými renesančními, Dům č. 97 U bílého koníčka
Dům č. 97 U bílého koníčka
gotickými a barokními domy, z nichž nejvýznamnější je dům s číslem popisným 97 U bílého koníčka.

Do centra města Třeboně projdete jednou z jeho bran, Hradeckou bránou, Svinenskou bránou, Novohradskou bránou u pivovaru Regent nebo Budějovickou bránou, u níž začíná rozlehlý zámecký park založený Petrem Vokem.

Třeboňský zámek
Třeboňský zámek
Zámek v Třeboni vznikl na základech tvrze, která byla postupně přeměněna na hrad a za pánů z Rožmberka na zámek, přičemž nejvíce úprav na zámku provedl Petr Vok z Rožmberka.

Třeboňský pivovar Regent
Třeboňský pivovar Regent
Třeboňský pivovar Regent patří k jednomu z nejstarších pivovarů na světě. Pivo se tu začalo vařit již na konci 14. století. Výroba a spotřeba piva rychle rostla, a tak vznikl nový pivovar přestavbou dřívější rožmberské zbrojnice, který tu stojí dodnes.

Dvanáctikilometrová naučná stezka s názvem „Cesta kolem Světa" je nádhernou vycházkovou trasou, na níž se můžete seznámit s historií oblasti Třeboňska, Zimní Schwarzenberská hrobka
Zimní Schwarzenberská hrobka
vyskytujícími se rostlinami a živočichy a která, jak název napovídá, vede kolem třeboňského rybníka Svět. Nejkrásnější zastávkou je jistě pseudogotická Schwarzenberská hrobka.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Hrobka byla postavena na podnět kněžny Eleonory Schwarzenberg, protože původní pohřebiště rodu Schwarzenbergů v nedalekém kostelíku sv. Jiljí již nedostačovalo. Stavba hrobky probíhala v letech 1874-1877. Schwarzenberská hrobka je technickým unikátem, protože má velmi složitý systém odvodnění a nachází se pod úrovní terénu pod hladinou rybníka Svět. Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Pseudogotická stavba hrobky má tvar pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištěm. Okolní krajina byla upravena jako anglický park s množstvím exotických dřevin.

„Okolo Třeboně" - tak se jmenuje Cyklisté trasy kolem rybníků
Cyklisté trasy kolem rybníků
třicetidevítikilometrová cykloturistická stezka, která vás seznámí prakticky se všemi charakteristickými přírodními krásami a zajímavostmi Třeboňska.

Jedna ze zastávek je u Zlaté stoky, umělého toku, který dříve sloužil k plavení dřeva, pohánění pil a umělým závlahám. Zlatá stoka velmi důmyslně propojuje rybníky Třeboňské pánve s řekou Lužnicí, čímž umožňuje jejich snadné napouštění a vypouštění.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Další zajímavou zastávkou je Nová řeka, propojovací kanál mezi řekami Lužnicí a Nežárkou. V 80. letech 16. století ji postavil Jakub Krčín z Jelčan. Její budování započalo společně se stavbou rybníka Rožmberk, protože účelem Nové řeky bylo chránit Rožmberk před povodněmi na Lužnici, které by Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1mohly protrhnout hráz. Jejím korytem lze převést větší část povodňové vlny z řeky Lužnice do Nežárky.

Zamokřené plochy v okolí jsou chráněny v Přírodní rezervaci Novořecké močály. Výprava do nich ale vyžaduje značné sebepření nebo dostatek repelentu, protože množství komárů je neuvěřitelné.

Pokračování najdete zde Třeboňsko - perla Jižních Čech - díl 2

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 1

Editor: Janinka
Vytvořeno: 16.07.2006 05:27
Poslední změna: 11.02.2007 09:13

RSS

Hodnocení: 4.57 (7x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz