Evropa - Česká Republika

Tip na výlet - Poděbrady

Na srdce jsou Poděbrady, tak tohle pořekadlo zná snad každý z nás, ale Poděbrady mohou nabídnout více než jen lázně.

Poděbradský zámek se zrcadlí na hladině řeky Labe
Poděbradský zámek se zrcadlí na hladině řeky Labe
Město Poděbrady leží v Jiřího náměstí s morovým sloupem
Jiřího náměstí s morovým sloupem
Polabské nížině na řece Labi 50 kilometrů východně od Prahy. Historie města Poděbrad sahá daleko do historie. Původní osada "pode brody" se strážní tvrzí vznikla v blízkosti brodu přes Labe na křižovatce obchodních cest. Město se postupně rozvíjelo a velkého rozmachu dosáhlo ve druhé polovině 13. století, kdy získal Poděbrady český král Přemysl Otakar II. Ten vybudoval ve druhé polovině 13. století na strategickém místě nad řekou kamenný vodní hrad, který byl později přestavěn na zámek podle přání Marie Terezie. Největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu, jehož nejvýraznějším představitelem byl Jiří z Poděbrad, v roce 1458 zvolený českým králem. V roce 1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva a městský znak.

Tip na výlet - PoděbradyV současnosti jsou Poděbrady známy především jako lázně. Minerálka Poděbradka
Minerálka Poděbradka
První lázeňské zřídlo, dnes známá minerálka Poděbradka, bylo vyvrtáno v hloubce 96 metrů. S nálezem pramene minerálky je spojeno jméno německého statkáře a proslulého proutkaře von Bülow, který město navštívil v roce 1905 za účelem nalezení vodního zdroje pro zámek. Na vnitřním nádvoří zámku označil místo silného pramene, který tu pak skutečně navrtán v úctyhodné hloubce. Tento pramen ale nebyl ale obyčejným pramenem, protože jeho voda obsahovala řadu minerálů, které měly vynikající léčivé účinky. V poděbradském parku
V poděbradském parku
První lázně byly otevřeny už v roce 1908 a k dalšímu jejich rozkvětu došlo po 1. světové válce. Dnes jsou Poděbrady zaměřeny na léčbu srdečních a cévních onemocnění. Ačkoliv si minerální vodu Poděbradku dnes každý z nás může koupit balenou v supermarketu, tou nejlepší přesto zůstává ta čerstvě natočená v Poděbradech.

Tip na výlet - PoděbradyProcházku městem začneme u vlakového nádraží v parku na náměstí T. G. Masaryka, na jehož pravém okraji vyvěrá pramen minerální vody Poděbradky. Park osvěžují různé fontány
Park osvěžují různé fontány
Bujnou vegetaci v parku osvěžují fontány a vodotrysky před kolonádami, kterými jsou kolonáda prof. Libenského a Lázeňská kolonáda. V parku posedávají nejen lázeňští pacienti, ale také tudy procházejí maminky s dětmi a občas tu jako kulturní vložka vystoupí nějaké hudební seskupení.

Tip na výlet - PoděbradyDivadelní ulicí se dostanete do nejstarší části města, na Jiřího náměstí, jemuž dominuje jezdecká socha krále Jiřího od Bohuslava Schnircha. Jiřího náměstí s jezdeckou sochou Jiřího z Poděbrad a zámkem
Jiřího náměstí s jezdeckou sochou Jiřího z Poděbrad a zámkem
Naproti soše stojí Mariánský sloup, vztyčený v roce 1765 na památku obětem moru v roce 1714. Na Jiřího náměstí dále najdeme budovu Městského úřadu Poděbrady, renesanční budovu Městské knihovny a Generální ředitelství Lázní Poděbrady.

V těsném sousedství Jiřího náměstí stojí poděbradský zámek, původně založený jako hrad ve 12. století. Hrad byl několikrát monumentálně přestavěn až do dnešní podoby zámku. Poděbradský zámek přes řeku Labe
Poděbradský zámek přes řeku Labe
Původně raně gotický hrad Přemysla Otakara II. byl přestavěn v 16. století na renesanční. Současnou podobu zámku dala Marie Terezie, která sídlo nechala přebudovat v barokním slohu. Na zámeckém nádvoří můžete navštívit Muzeum Jiřího z Poděbrad. Z poděbradského zámku je pro turisty zpřístupněna pouze středověká kaple a tzv. rodná síň krále Jiřího. Určitě také zavítejte do sklepních prostor, kde můžete obdivovat nejrůznější vykopávky, jako kamenné dělové koule a zbytky starých lodí.

Poděbradské zdymadlo a listy stulíku na hladině řeky
Poděbradské zdymadlo a listy stulíku na hladině řeky
Pod zámkem lze pokračovat ke zdymadlu a dále k jezeru, kde je v létě v provozu koupaliště.

Tip na výlet - PoděbradyNejzajímavější a velice příjemná je v Poděbradech procházka naučnou stezkou Skupice - Huslík, jejíž název pochází od dvou nejvýznamnějších lokalit, kterými stezka prochází. První je Skupice, staré labské rameno, které je pozůstatkem bývalého toku řeky Labe. Toto slepé rameno se hojně využívá k rybolovu. Rybáři tu loví kapry, sumečky americké, karasy, oukleje, okouny, plotice, cejny, štiky, boleny, candáty, amury nebo tolstolobiky. Slepé rameno řeky Labe - Skupice
Slepé rameno řeky Labe - Skupice
Druhý název Huslík je odvozen od zdejšího lužního lesa, lokality s nejlépe vyvinutými lužními lesy, které jsou nejdůležitějším typem vegetace v říční záplavové nivě.

Tip na výlet - PoděbradyNaučná stezka začíná pod poděbradským zámkem a vede společně s červenou turistickou značkou po pravém břehu Labe, kde je první zastávkou občerstvení U lupiče. Asfaltová cesta s dalšími informačními tabulemi pak pokračuje stále dál podél řeky až k soutoku Labe s Cidlinou.

Na březích řeky na jaře kvetou žluté kosatce
Na březích řeky na jaře kvetou žluté kosatce
Pokud se vydáte na procházku po této stezce na jaře, budou vás provázet na hladině řeky rozkvetlé žluté stulíky nebo bělostné lekníny, na březích pak zářivé květy kosatce žlutého. V oblasti lužního lesa kvetou sasanky, orseje, dymnivky, plicníky, hluchavky, kerblíky či netýkavky. Nesmíme zapomenout ani na památné stromy, z nichž památný dub letní se nalézá hned vedle informační tabule číslo 2. Ostatně dub bývá jako dlouhověká dřevina vyhlašován památným stromem velmi často, protože se dožívá stáří i přes tisíc let a dorůstá výšky kolem čtyřiceti metrů.

Tip na výlet - PoděbradyPokud budete mít štěstí, uvidíte nad hladinou mihnout se ledňáčka říčního. Občas přeletí přes řeku orel mořský. Běžněji se vyskytují pěnkavy, žluvy, sýkorky, datlové, jestřábi nebo čápi. Často se setkáte s labutěmi nebo divokými kachnami. Přes cestu tu a tam přeběhne střevlík Ulrichův či střevlík kožitý, který je největším přestavitelem tohoto rodu. Na jaře také můžete slyšet pronikavé kvákání žab, pro které jsou zdejší vlhké lesy s tůněmi ideálním místem pro rozmnožování.

Pro poděbradskou krajinu jsou typické lužní lesy
Pro poděbradskou krajinu jsou typické lužní lesy
Informační tabule s číslem 6 stojí u soutoku, kde se po 92,7 kilometrech svého toku vlévá řeka Cidlina do Labe. Samotný soutok není ničím výjimečným, za to na protějším břehu řeky Cidliny začíná národní rezervace Libický luh, souvislý komplex luhu se sítí starých ramen a tůní s pestrou faunou a flórou, jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe.

Libice nad Cidlinou
Libice nad Cidlinou
U soutoku se můžete občerstvit v restauraci s prozaickým názvem Cidlina. Odtud odbočuje naučná stezka zpět doleva za restauraci, ale my doporučujeme trasu ještě trochu prodloužit a vydat se dál po červené turistické značce podél Cidliny asi 700 metrů za most. Po několika desítkách metrů odbočuje červené značení doprava směrem do městečka Libice nad Cidlinou. Slovanské hradiště Libice
Slovanské hradiště Libice
My však budeme pokračovat dále rovně, tentokrát po zelené značce dalších asi 500 metrů, kde vlevo vidíme mírnou vyvýšeninu, která skrývá počátky českého státu, slovanské hradiště Libice. Toto území bylo osídleno již v době bronzové a od 6. století našeho letopočtu nacházíme stopy slovanského osídlení. Největší sláva hradiště je spojena s knížetem Slavníkem a jeho sedmi syny, kteří ovládali velkou část východních Čech a byli velkými konkurenty tehdy vládnoucích Přemyslovců. Památný dub
Památný dub
Vztahy se mezi oběma rody časem velmi vyostřily a v září 995 přepadly přemyslovské oddíly Libici a obyvatele povraždili (tzv. vyvraždění Slavníkovců), čímž vznikl jednotný český stát. Z tohoto období se dochovaly základy kostela s půdorysem latinského kříže (10. století) a paláce (11. století). Toto místo bylo dějištěm i další krvavé tragédie, a to vyvraždění rodu Vršovců v roce 1108. Nyní zde najdeme základy dvou staveb - kostela a paláce spolu s pomníkem sv. Vojtěcha a sv. Radima z rodu Slavníkovců.

Tip na výlet - PoděbradyStejnou cestou se vrátíme zpět k restauraci Cidlina, kterou nyní míjíme vpravo a vzdalujeme se mírně od řeky. Trasa vede po asfaltové cestě kolem kempu a golfového hřiště Golf Clubu Poděbrady. Procházíme oblastí s charakteristickými lužními lesy, kde se to doslova hemží nejrůznějšími ptáky, žábami a plazy. Konec trasy vede podél slepého ramena Labe - Skupice až do centra Poděbrad pod zámek.

Na výlet k soutoku Labe s Cidlinou se lze vydat i výletním parníkem
Na výlet k soutoku Labe s Cidlinou se lze vydat i výletním parníkem
Na závěr vycházky se můžete odměnit v cukrárně u Reinvaldů, kterou najdete na Jiřího náměstí. Na zmrzlinu se tu stojí většinou dlouhá fronta, ale věřte, že zmrzlina je opravdu vynikající, stejně tak Kongresové centrum Lázeňská kolonáda
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda
jako pralinky z belgické čokolády, mléčné koktejly nebo zákusky.

Pokud jste příznivci plavby parníkem, nastupte si pod poděbradským zámkem na parník a vychutnejte krásy poděbradského kraje z řeky. Veškeré informace o plavbě lodí Král Jiří naleznete na jejím webu. Další alternativou návštěvy naučné stezky Skupice - Huslík je projížďka vyhlídkovým vláčkem, jehož trasa začíná v parku u zdymadla. Tip na výlet - PoděbradyCena jízdenky tam je 40 Kč respektive 60 Kč i pro cestu zpět. Stranou nezůstanou ani cyklisté, kteří mohou na cestě urazit ještě mnoho dalších kilometrů různými směry. Naučná stezka je také oblíbena bruslaři, kteří nazují inline brusle v Poděbradech a bez problémů dojedou až ke slovanskému hradišti v Libici.

Tip na výlet - PoděbradyV parku nechybí ani vodotrysky
V parku nechybí ani vodotrysky
Odpočinek u kavárny Viola
Odpočinek u kavárny Viola

Editor: Janinka
Vytvořeno: 01.05.2007 06:03
Poslední změna: 13.05.2010 10:29

RSS

Hodnocení: 4.84 (244x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz