Evropa - Česká Republika

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2

Již samy Jižní Čechy jsou jedním z nejkrásnějších míst naší republiky. A chráněná krajinná oblast Třeboňsko je bezesporu světovým unikátem, vyjadřujícím souznění člověka s přírodou. A snad právě proto bylo toto území na ploše 700 km začleněno v roce 1977 do seznamu biosférických rezervací UNESCO. Pojďte s námi projít touto překrásnou oblastí.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Třeboňská krajina je Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2známá také díky rašeliništím či blatům, která jsou nejkrásnější když kvetou bělostné rojovníky s omamnou vůní či drobné kvítky klikvy. Podzimní ranní mlhy nad blaty vytváří tajemnou krajinu s tmavými stromy. A právě rašeliniště jsou jistě nejzajímavějšími ekosystémy na Třeboňsku. Jedná se o mokré biotopy, které vznikají na nepropustném, kyselém geologickém podloží v místech, kde se hromadí voda, na Třeboňsku nejčastěji v místě výronů podzemní vody. Vývoj rašelinišť začal na konci doby ledové zarůstáním močálů. Rašeliniště jsou místy s velmi rozmanitou faunou a flórou. Bez mechu rašeliníku si ani rašeliniště nedovedeme představit, protože právě tento dává vzniknout rašelině. Rašeliník přirůstá, zatímco jeho spodní části odumírají a bez přístupu vzduchu dávají vzniknout rašelině.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2 Živá rašeliniště, na nichž ještě dnes dochází ke tvorbě rašeliny, jsou v podstatě jako obrovské houby nasáklé vodou. Rašeliniště Červené blato
Rašeliniště Červené blato
Vzhledem k tomu, že jsou rašeliniště oblastí mokrou, chladnou, kyselou a chudou na živiny, žijí zde pouze rostliny přizpůsobené těmto podmínkám. Typickou rašeliništní rostlinou jsou masožravé rostliny. Charakteristickým zástupcem na našich blatech je masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která „požírá" hmyz.

Rašeliniště Červené blato je jednou z nejcennějších přírodních rezervací v CHKO Třeboňsko. Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Rezervace byla vyhlášena již v roce 1953 na území velkého rašeliniště zvané Červené (Šalmanovické) blato kvůli ochraně přirozených porostů borovice bažinné, Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2blatky, která je tu endemitem a připomíná mám, jak vypadal původní prales. V podrostu borovic najdeme rojovník bahenní, borůvku, vlochyni, klikvu či suchopýr. Přes jedno z nejznámějších a také nejlépe přístupných rašelinišť vás provede pětikilometrová naučná stezka, začínající v Jiříkově Údolí.

Největším rybníkem Třeboňska a zároveň i celé České republiky je svými 420 hektary rybník Rožmberk, vybudovaný Jakubem Krčínem na konci 16. století. Hráz rybníka je 2430 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Jižně od Lomnice nad Lužnicí se zastavte u soustavy rybníků Velký a Malý Tisý, jedné z nejvýznamnějších ornitologických rezervací Třeboňska. Kostel v Majdaleně při povodni
Kostel v Majdaleně při povodni
Jedná se o komplex 11 rybníků s početnými poloostrovy a ostrovy, kde hnízdí množství ptáků. Pozorovat tu můžete přes 150 druhů ptáků, mezi nimi bukače, volavky, chřástaly, rákosníky, rybáky, husy a dokonce i orla mořského. Pokud budete mít štěstí, můžete spatřit také vydry.

U Horusického rybníka se nachází rezervace rašeliniště Ruda s bohatým výskytem rosnatky okrouhlolisté a dalších reliktních rostlinných společenstev.

Písečný přesyp u Vlkova představuje nejzachovalejší písečnou dunu v České republice. Písečný přesyp vznikl ke konci doby ledové navátím jemného písku z náplavů nedalekých řek Nežárky a Lužnice a je pro třeboňskou, převážně močálovitou oblast vlastně raritou.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2U Chlumu se nachází poměrně rozsáhlá Kostel ve vesnici Lutová
Kostel ve vesnici Lutová
soustava Chlumských rybníků, které jsou od sebe odděleny pouze velmi úzkými hrázemi. Výchozím bodem pro navštívení těchto rybníků je buď obec Lutová nebo Chlum. Na své cestě navštívíte rybníky Nový a Starý Kanclíř, Vizír, Nové a Staré Jezero, Nový a Starý Hospodář, Žofinku, Podsedek a Humlenský rybník. V okolí se nalézá velké množství rašelinišť s rosnatkami, která jsou ale nepřístupná. Na rybnících a v jejich okolí lze pozorovat volavky popelavé, potápky roháče, husy velké, chřástaly vodní, racky chechtavé, lysky, čápy, vzácného dravce orlovce říčního a orla mořského.

V okolních lesích u nedalekého Staňkovského rybníka se můžete setkat s losy, kteří jsem začali migrovat z území Polska. Stádo není početné, čítá asi kolem 20 jedinců, takže potkat se s losem je spíše výjimkou, ale co kdyby.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Pouhých 10 km od hranic CHKO Třeboňsko leží Zrcadlení Jindřichohradeckého zámku
Zrcadlení Jindřichohradeckého zámku
překrásné město Jindřichův Hradec. Úchvatný pohled na jindřichohradecký zámek se naskýtá od rybníku Vajgar, kde se zámek zrcadlí v celé své kráse. Původně tu stával románský hrad, založený počátkem 13. století pány z Hradce. Následně byl hrad několikrát přestavován. Z gotického období se dochovala mohutná válcová věž a jádro paláce s kaplí. Následovaly úpravy renesanční s přístavbou arkýřů a věžic. Za vlády Černínů zámek postupně upadal a po požáru v roce 1773 z něj zbyly prakticky jen trosky. Ovšem na počátku 20. století zámek prošel rozsáhlou dvacetiletou rekonstrukcí, díky níž můžeme zámek obdivovat i dnes. Za prohlídku stojí také měšťanské domy na náměstí.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Obrovský houbový úlovek
Obrovský houbový úlovek
Tak nasedněte na kolo nebo obujte boty a vydejte se po hrázích stříbrných rybníků, mezi polními a lesními samotami od měst k malebným vesnicím a vnímejte tlukot srdce jihočeské přírody.

V létě se můžete zastavit v lese a nasbírat čerstvé borůvky, maliny, jahody či ostružiny nebo najít houby na smaženici.

Pokud nevíte, kde se na Třeboňsku ubytovat, máme pro vás náš tip na příjemné ubytování blízko Chlumu u Třeboně, 10 km jižně od Třeboně, kde je k dispozici i krb. Ubytování je vhodné pro cyklisty i rodiny s malými dětmi.

Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2Třeboňsko – perla Jižních Čech - díl 2

Editor: Janinka
Vytvořeno: 16.07.2006 06:00
Poslední změna: 11.02.2007 09:57

RSS

Hodnocení: 4.53 (19x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz