Kultura

Umění, věda a filosofie pohledem třicátníků

Na programu cyklu večerních přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jsou připraveny přednášky mladých českých vědců a filosofů, kteří mají blízko k uměleckým oborům. 6. dubna 2010 se Josef Fulka zamyslí nad Freudovou interpretací života a díla Leonarda da Vinci.

Umění, věda a filosofie pohledem třicátníkůNa základě interpretace Freudova textu Básník a utvářeni fantasií a Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinciho se Josef Fulka pokusí ukázat, že psychoanalytická interpretace výtvarného díla, a uměleckého díla obecně, je složitější záležitost, než za jakou je zpravidla pokládána: nejde o deterministickou teorii vlivu určujících predispozice subjektu k tvorbě uměleckých děl, nýbrž o ne-deterministickou analýzu prvotních zážitků, které mohou, ale nemusí mít vliv na pozdější vývoj daného subjektu. Kromě Freuda se bude zabývat i interpretacemi psychoanalytické estetiky z pera Paula Riceura, Maurice Merleau-Pontyho a Sarah Kofmanové, kteří tyto její aspekty pozoruhodným způsobem vyzdvihuji. Josef Fulka (*1976) přednáší současnou filosofii na Fakultě humanitních studií UK. Překládá z francouzštiny, např. L. Althussera, G. Didi-Hubermana, R. Barbarase či R. Barthese. Je autorem knih Zmeškané setkaní (2004), Psychoanalýza a francouzské myšlení (2008) a Roland Barthes: rétorika kritiky (2010, v tisku).

Přednáška se koná na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na náměstí Jana Palacha 80 v 1. patře, v učebně č. 115 v 18:30 hodin. Vstup zdarma.

Editor: Janinka
Vytvořeno: 26.03.2010 05:41
Poslední změna: 29.03.2010 09:03

RSS

Hodnocení: 5.00 (2x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz