Kultura

Výstava Příběh planety Země v Národním muzeu

Stáří Země se odhaduje na 4,5 miliardy let. Národní muzeum se rozhodlo k tomuto jubileu uspořádat oslavenci grandiózní výstavu, která má hned několik cílů: ukázat nejzajímavější mezníky jejího vývoje, prohloubit znalosti o Zemi u dětí, dospělých a možná i u odborníků, a tím vlastně prohloubit vztah lidí k Zemi. Vždyť my, její obyvatelé, máme možná její osud ve svých rukou.

Příběh planety Země
Příběh planety Země
Planeta Země je tělesem ve vesmíru zřejmě zcela výjimečným. Jedinečnost této planety spočívá v optimální vzdálenosti od její hvězdy, tedy od Slunce, v jejím příhodném složení, ale také ve vyváženosti procesů na hranici atmosféry, hydrosféry a litosféry. Země se zrodila ve vesmíru před 4,5 miliardami let, přičemž stáří vesmíru se odhaduje na 13 až 15 miliard let. Velký třesk ve filmové podobě je první atrakcí výstavy Příběh planety Země.

Výstava se dotýká jak samotného vzniku zemského tělesa, tak i dynamických procesů v jeho nitru. Tyto procesy mají dalekosáhlý vliv na vlastnosti Země a na utváření jejího povrchu od nejstarších dob dodnes. Pozornost je věnována vzniku kontinentů, jejich pohybům a proměnám v historii planety. Pohyb kontinentálních desek provázený vrásněním a horotvornou činností si návštěvník může vyzkoušet na mechanickém modelu. Simulace zemětřesení je připravena tak, aby působila na většinu lidských smyslů. Na výstavě můžeme sledovat pohyb hornin z nitra Země, vulkanismus a jeho doprovodné projevy, lávu vyvěrající na povrch sopky. Návštěvník projde sopečným nitrem a ze speciální plošiny může sledovat, jak pod ním probublává řečiště lávy.

Amargasaurus
Amargasaurus
Země je zatím jedinou planetou ve vesmíru, o které s jistotou víme, že se na ní vyskytuje život. Výstava návštěvníka provádí od vzniku a vývoje prvních organismů ke složitějším formám života vytvářejícím provázané celky, ekosystémy. Návštěvník může také nahlédnout do karbonského pralesa s jeho přesličkami, plavuněmi a kapraďorosty. V přirozeném prostředí se potká z očí do očí se Schizotheriem, savcem, který v třetihorách obýval močály v oblasti dnešní Bíliny v Severních Čechách. A dobu dávno minulou přiblíží také kostra obřího dinosaura.

Éra člověka je obdobím v historii Země naprosto zanedbatelným délkou svého trvání, avšak z hlediska vývoje planety rozhodně významným. Člověk se vyvinul z předků, kteří jsou na výstavě zastoupeni nejkompletnější kostrou rodu Australopithecus, mimořádným exponátem Lucy.

Pohled do nitra vulkánu
Pohled do nitra vulkánu
Zásadní atrakci, s níž uzavíráme letmou exkurzi po výstavě, návštěvníci uvidí hned ve vstupní hale muzea, téměř tunu vážící meteorit Muonionalusta, jehož pozemské stáří je odhadováno na 800–900 tisíc let a který jeho nálezce Jiří Šimek přivezl do České republiky teprve před třemi lety. Meteorit Muonionalusta je největším u nás vystaveným meteoritem.

Návštěvníci si budou moci mnoho věcí ohmatat, vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. 4,5 miliardy let je už pořádný důvod k oslavě. Přijďte i Vy oslavit toto jubileum návštěvou výstavy , která potrvá od 30. září 2009 do 6. červnece 2010 v Národním muzeu na Václavském náměstí 68 v Praze. Popřát můžete i prostřednictvím internetu, protože současně s otevřením výstavy bude do provozu uvedena internetová stránka PoprejteZemi.cz, , kde návštěvníci mohou zapálit svíčky na narozeninovém dortu.

Foto archiv NM

Editor: Janinka
Vytvořeno: 03.10.2009 09:58
Poslední změna: 15.10.2009 10:19

RSS

Hodnocení: 4.82 (11x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz