Kultura

Den vody 2007 v kanalizační čističce

V sobotu 17. března můžete navštívit v rámci Dne vody Ekotechnické muzeum v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod v pražské Bubenči a nahlédnout do podzemí čistírny, kde se seznámíte s historií čištění odpadních vod. A věřte, že stará čistička má své neodolatelné kouzlo.

Den vody 2007 v kanalizační čističceAsi si říkáte, jaké kouzlo Den vody 2007 v kanalizační čističcemůže mít stará kanalizační čistička? Ale věřte mi, že když jsou její temná zákoutí osvícena tisícemi plápolajících svíček, nastane v podzemí bubenečské čistírny atmosféra přímo magická.

Tuto sobotu sice svíčky hořet nebudou, zato ale můžete prostory čističky navštívit při zvláštním otevření muzea před zahájením sezóny u příležitosti celosvětového dne vody.

Ekotechnické muzeum, jak je celý objekt odborně nazýván, je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod na Praze 6 - Bubenči, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

Den vody 2007 v kanalizační čističcePři prohlídce Ekotechnického muzea zavítáte do podzemí čistírny, kde se seznámíte s historií čištění pražských odpadních vod. Další zastávkou bude parní strojovna, kde jsou k vidění stále ještě funkční stroje z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu.

Den vody 2007 v kanalizační čističceVětšina z nás si ani neuvědomuje, jak je důležité dobře odvádět odpadní vody a poté je ještě vyčistit. Již ve městech starověkého Řecka a Říma byla vybudována poměrně dokonalá síť kanalizace, která odváděla odpadní vodu z měst, a tak zabraňovala nepříjemnému zápachu. Nejvíce se v Římě proslavila stoka Cloaca maxima, která odváděla odpadní vodu z města do řeky Tiberu.

To například takový středověk v Evropě odpadní kanály moc neřešil a splašky byly vylévány přímo na ulici, kde se lidé a volně pobíhající  zvířata doslova brodili hromadami odpadků a výkalů. Den vody 2007 v kanalizační čističceDéšť pak všechen tento nepořádek spláchl do studní, odkud středověké obyvatelstvo bralo „pitnou" vodu. Podmínky tedy přímo ideální pro šíření nejrůznějších nemocí. A dovedete si představit ten zápach?

Den vody 2007 v kanalizační čističcePrvní pražská stoka byla postavena až v roce 1660 v jezuitském Klementinu. Voda z fontány vyplavovala nečistoty ze záchodů, kuchyní a umýváren nejkratší cestou do řeky Vltavy.

Potřeba vybudovat dokonalou kanalizaci vznikla až 18.století při realizaci technického plánu města Prahy podle profesora stavovské inženýrské školy Františka Antonína Hergetha. Ačkoliv bylo vypsáno několik výběrových řízení na vybudování moderní kanalizace, nebyl nalezen žádný vyhovující projekt. Proto stavba čistírny odpadních vod začala až v ateliéru anglického inženýra W. H. Lindleye, podle jehož projektu byla v letech 1895 - 1906 zrealizována stavitelem Quidem Bělským. Den vody 2007 v kanalizační čističceČistička byla postavena v období takzvané průmyslové secese v Praze - Bubenči jako součást pražského stokového systému. Jejím úkolem bylo odstraňovat nečistoty z vody přivedené kanalizací, aby mohla být bez dalšího nebezpečí vypouštěna do Vltavy. Bubenečská čistírna byla vůbec prvním dílem svého druhu na území Rakousko-uherské monarchie. Den vody 2007 v kanalizační čističceBez zajímavosti nezůstává ani fakt, že svému účelu sloužila čistička až do roku 1967, kdy byla na sousedním Císařském ostrově uvedena do provozu čistírna nová. Dalších dvacet let zůstala bubenečská čistírna v zapomnění. Naštěstí se ale na konci 80. let našla parta nadšenců, která se pustila do opravování strojního vybavení a celkové rekonstrukce. Když se nakonec v roce 1991 podařilo prosadit památkovou ochranu čistírny, mělo Ekotechnické muzeum vyhráno a v září 1996 u příležitosti 90. výročí pražské kanalizace bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti. Celá čistírenská technologie, tedy česle, lapač písku i sedimentační nádrže, je dodnes ukryta v podzemí objektu, v jehož prostorách jsou mistrně provedeny klenby, výklenky, chodby i stoky z červených cihel.

Pokud toužíte po tom, mít netradiční prostory čističky jen pro sebe, třeba při oslavě narozeninové party, můžete si je bez problémů pronajmout. Den vody 2007 v kanalizační čističceO oblíbenosti bubenečské čistírny odpadních vod svědčí mimo jiné i fakt, že se tu natáčela celá řada  hudebních klipů, reklam a filmů. Jmenujme třeba Ameriku, Most, Šakalí léta, Dobrodružství kriminalistiky, Žebráckou operu, Záhadu hlavolamu, Zdivočelou zemi nebo Bídníky.

Den vody 2007 v kanalizační čističcePři ekotechnickém muzeu vznikl Klub přátel staré čistírny, který čítá pár desítek členů-nadšenců, kteří se brigádně věnují péči o starou čistírenskou dámu v podobě úklidu a údržby nebo pracují jako průvodci.

Proč se tedy do Bubenče nevydat a na vlastní oči se přesvědčit, co že to ta čistička skrývá v podzemí? Jen málokdo se může pochlubit, že viděl na vlastní oči vůbec první stavbu čističky  v Čechách?

Den vody 2007 v kanalizační čističceA jak se do musea dostanete? Ze stanice zelené trasy metra A Hradčanská nasednete na autobus číslo 131 do zastávky Nádraží Bubeneč nebo dojedete vlakem z Masarykova nádraží do stanice Nádraží Bubeneč a poté pěšky viaduktem pod trať do Papírenské ulice číslo 6.

Tento víkend bude otevřeno od 10 do 16 hodin a prohlídky můžete absolvovat zdarma v intervalech po cca 20 minutách. Jinak můžete zavítat do čistírny odpadních vod každý víkend od května do října, kdy prohlídky začínají vždy v 10,30, ve 12,30, ve 14,30  a v 16 hodin. Den vody 2007 v kanalizační čističcePokud toužíte být v bubenečské čistírně sami, můžete si také domluvit soukromou prohlídku.

Další zajímavou akcí, na kterou se můžete přijít podívat, je Odemykání kanálů 2007 o víkendu  21. - 22. dubna. Dále je 1. - 2. června připraven Víkend pro děti, při kterém kromě prohlídky čističky budou připraveny pro ty nejmenší soutěže a zábavný program. V sobotu 15. září můžete vidět v provozu parní stroje při akci Parou proti ohni v expozici parních strojů a v původní parní strojovně z roku 1903. Budete moci obdivovat také nejzajímavější exponát, kterým je parní válec ČKD typu Mamut z roku 1930, jediný funkční u nás. Letošní sezónu ukončí v sobotu 27. října Zamykání kanálů 2007, kdy můžete poznat krásu staré čističky při večerních prohlídkách při svíčkách od 18. hodiny.

Více se o Ekotechnickém muzeu dočtete na webových stránkách.

Editor: Janinka
Vytvořeno: 13.03.2007 07:58
Poslední změna: 22.04.2008 01:06

RSS

Hodnocení: 4.66 (29x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2024, webmaster@people.cz