Sranda a veselosti - Žena a Muž

Žádost o povolení schůzky

Návod pro rodiče, jak prolustrovat nápadníka své krásné dcery

Žádost o povolení schůzky s mou dcerou
(Souhlas může být odvolán kdykoliv bez uvedení důvodu.)
Poznámka: Žádost bude považována za nekompletní a jako taková zamítnuta, pokud nebude v příloze obsahovat úplné prohlášení o finanční situaci žadetele, notářsky ověřené kopie všech školních vysvědčení, seznam všech dosavadních zaměstnání (začněte od současného), rodokmen alespoň do 17. století, potvrzení současného zdravotního stavu stvrzené žadatelovým lékařem (Potvrzení nesmí být starší 3 měsíců!)

1. Jméno: _______________________ Data narození:_________________
2. Výška: _____ cm Váha: _____ kg IQ: _____ Průměrný prospěch ve škole: _____
3. Rodné číslo: ____-____-____/______ Číslo řidičáku: __________
4. Funkce v Pionýru, SSM, Skautu: ________________________________________________
5. Nejneoblíbenější jídlo: ________________________________
6. Adresa: ______________________ Město: _____________________ PSČ: _____
7. Máte jednoho MUŽSKÉHO a jednoho ŽENSKÉHO rodiče? Ano: ____ Ne: ____ Při vyplnění NE podejte vysvětlení: __________________________________________________________________

8. Kolik let jsou Vaši rodiče svoji: _____
9. Máte
Tetování: ____ Obarvené vlasy: _____ Kroužek v nose či jinde v obličeji: _____ Kroužek na skrytých částech těla: ____
(Pokud odpovíte kladně na kteroukoliv část bodu 9, přestaňte vyplňovat a žádost rovnou roztrhejte.)
10. Čtyřiceti až padesáti slovy popište, co pro vás znamená výraz "POZDĚ":
___________________________________________________________________________
11. Čtyřiceti až padesáti slovy popište, co pro vás znamená věta "NEDOTÝKEJTE SE MÉ DCERY":
___________________________________________________________________________
12. Čtyřiceti až padesáti slovy popište, co pro vás znamená výraz "ABSTINENCE":
___________________________________________________________________________
13. Do kterého chodíte kostela? ________ Jak často? _____ krát týdně
14. Kdy je nejvhodnější čas pro pohovor s Vaším otcem, Vaší matkou, Vaším zpovědníkem? ______________________________
15. Odpovězte pravdivě a bez přemýšlení otázky A- E. Vaše odpovědi jsou přísně důvěrné (To znamená, že to nikomu neřeknu. Slibuji.)

A. Kdyby po mě někdo vystřelil, poslední místo, kam bych chtěl, aby mě trefil, je _________________.
B. Kdyby mě někdo zmlátil, poslední kost, kterou bych si chtěl nechat zlomit, je _________________.
C. Ženino místo je v _________________.
D. Doufám, že tento formulář se mě nebude ptát na _________________.
E. Když potkám dívku, nejprve si všimnu jejích _______________.
(Pokud Vaše odpověď začíná na "Ň;" nebo "P", přestaňte vyplňovat a žádost rovnou roztrhejte.)
16. Čím chcete být, vyrostete? _______________________________________________
17. Hodláte se přihlásit na teologickou fakultu v Praze nebo Olomouci? _______ Kterou z nich? ________
Prohlašuji místopřísežně, že veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Beru na vědomí, že nepravdivé údaje v mé žádosti mohou být trestány smrtí, zmrzačením, indiánským mučením živými mravenci, ukřižováním, elektrickým křeslem, čínským mučením vodou, snězením plného talíře jídla z bodu 5.

_________________________________________________
Podpis (to znamená, že sem máte napsat své jméno)
Děkujeme Vám za Váš projevený zájem. Vyřízení této žádostí potrvá 4- 6 let. Nepokoušejte se nám psát ani volat, automaticky by to vedlo k zamítnutí Vaší žádosti. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, budete informován písemně. Pokud bude Vaše žádost zamítnuta, sdělí Vám to dva rohatí pánové v červeném obleku s vidlemi. (Modlit se začněte raději už teď.)

Editor: Tereza Černá
Vytvořeno: 16.11.2006 10:50
Poslední změna: 16.11.2006 10:52

RSS

Hodnocení: 4.50 (4x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2023, webmaster@people.cz