Sranda a veselosti - Drsňárny

Exekuční výměr

Dosáhl(a) jste patřičného věku, zralosti a silné ošklivosti, takže svým zjevem silně znechucujete životní prostředí? Proto o Vás lidé nestojí a společnost od Vás nic neočekává.Pan (paní) ............................

Na základě zhodnocení výsledků posledního sčítání lidu ve Vašem regionu a na doporučení Obvodního úřadu pro životní prostředí bylo konstatováno, že jste dosáhl(a) patřičného věku, zralosti a silné ošklivosti, takže svým zjevem silně znechucujete životní prostředí a proto o Vás lidé nestojí a společnost od Vás nic neočekává.

Z uvedených důvodů se vydává tento

EXEKUČNÍ VÝMĚR

Žádáme Vás, abyste se dostavil(a) do deseti dnů po obdržení tohoto výměru do budovy krematoria ve Strašnicích a přihlásil(a) se u pece č. 2 za účelem zpopelnění Vaší trapné postavy, protože ostatní obyvatele svým vzhledem znervózňujete a přivádíte je do infarktových situací, čímž porušujete paragraf 6 a 7 odstavce 1. zákona č. 107/1967 Sb. o ochraně zdraví lidu.

K výkonu přineste s sebou:
* tento výměr
* platný občanský průkaz
* oddací list
* osvědčení krajského hygienika o bezinfekčnosti
* vozík palivového dřeva
* 1 litr topné nafty
* kbelík uhlí
* 1/2 litru jedlého oleje,aby nedošlo k připálení kostry
* krabičku zápalek (resp. zapalovač)

Výdaje za úřední výkon činí 500,-Kč. V případě, že by jste propadl(a) roštem, bude pozůstalým účtován poplatek 120,-Kč za vyhrabání z popela. Pokud souhlasíte s tím, aby Váš popel byl použit na hnojení, poskytneme slevu 24,-Kč za 1 kg popela. V případě, že je Váš popel vhodný pro leštění mosazných předmětů, poskytneme slevu 9,- Kč za 1 kg popela.

Dále se zakazuje 24 hodin před kremací požívat alkoholické nápoje s výjimkou 8st. piva, aby v průběhu zpopelňování nedošlo k výbuchu. Jestliže trpíte vodnatostí mozku, jste povinen(a) tuto skutečnost nahlásit předem obsluze pece, aby se zabránilo předčasnému uhašení plamene. Před kremací si dobře umyjte nohy, abyste nenarušovali vážnost obřadu. Zlaté zuby Vám vybijeme před obřadem zdarma. Jste-li drobnější postavy, mohl by Vás vykouřit vrátný ve své dýmce za paušální poplatek 50,-Kč, samozřejmě se všemi poctami.


UPOZORNĚNÍ:
1) Při vstupu do krematoria se chovejte slušně, nepředbíhejte - na každého dojde. Neplivejte na zem!
2) Tento výměr neodkladně předložit na osobním oddělení Vašeho zaměstnavatele a na Vojenské správě za účelem vyškrtnutí z evidence.


Autor: krematorium
Editor: redakce
Vytvořeno: 19.04.2001 12:00
Poslední změna: 19.04.2001 12:00
web: http://www.krematorium.cz

RSS

Hodnocení: 3.00 (17x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2023, webmaster@people.cz