Sranda a veselosti - Žena a Muž

Dohoda o vykonání pohlavního styku

V rámci prevence snížení soudních jednání vychází zákonodárné i jiné orgány vstříc našim neukojeným spoluobčanům. Zde je příklad právně nenapadnutelné smlouvy za účelem tzv. nocovek.

DOHODA O VYKONÁNÍ POHLAVNÍHO STYKU

A/ Jméno, příjmení, titul: ........
Trvalé bydliště: ........
Zaměstnání: ........
Rodné číslo : ..........
IQ : ..........

B/ Jméno, příjmení, titul: ........
Trvalé bydliště: ........
Zaměstnání: ........
Rodné číslo: ........
IQ: ........

Věc: Písemná dohoda o eventuálním pohlavním styku

Já ........ uvedena pod bodem A / této dohody, dobrovolně souhlasím
s eventuálním pohlavním stykem, případně jinou sexuální aktivitou
vykonanou s panem ........ uvedeným pod bodem B / této dohody.

Potvrzuji, že výše uvedené činnosti chci vykonávat dobrovolně, bez
jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku, z čistě vlastního zájmu
o tuto aktivitu.

V žádném případě se tedy nejedná ze strany pana ........ o naplnění
skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona,
ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona,
případně vydírání dle § 235 trestního zákona.

Podpisem této dohody vstupují osoby uvedené pod body A/ a B/ do vztahu
erotického partnerství na dobu jednoho měsíce, pokud nebude trvání
vztahu v závěru dohody upřesněno jinak.

Uzavřením této dohody vyplývá pro zúčastněné strany blíže
nespecifikovaná povinnost vykonávat tuto činnost s radostí
a ku prospěchu osoby své i osoby partnerské.

Další případná ujednání (časové rozvrhy, specifikace činnosti, atd.):
........

V: ........
Dne: ........
Podpis A/: ........
Podpis B/: ........

Autor: none
Editor: redakce
Vytvořeno: 22.08.2000 12:00
Poslední změna: 22.08.2000 12:00

RSS

Hodnocení: 3.81 (32x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2022, webmaster@people.cz