Sranda a veselosti - Politično a diplomacie

Vyhláška o práci

Toužebně očekávaná nová úprava zákoníku práce. Paragrafy, které potěší.

VYHLÁŠKA

ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. ledna 2000
o dodatku k Zákoníku práce

Ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví:

§ 1
Všeobecně

(1) Práce má být odpočinkem, a proto jakékoli přepracování je nepřípustné. Bude-li zaměstnanec přistižen, že se při práci potí, bude okamžitě propuštěn.
(2) Minimální mzda za hodinu strávenou v práci je 95,- Kč.

§ 2
Začátek pracovní doby

(1 ) Začátek pracovní doby si určí každý zaměstnanec sám. Před začátkem práce se podává občerstvení.
(2) Při práci je dovoleno si zpívat, přičemž ostatní zaměstnanci jsou povinni práci přerušit a přidat se ke zpívajícímu. Zaměstnavatel je povinen obstarat hudbu.
(3) Když zaměstnanec při práci usne, ostatní musí v tichosti opustit pracoviště a do konce pracovní doby mají volno.
(4) V nepřítomnosti vedoucího mají pracovníci volnou zábavu.
(5) Každý zaměstnanec si musí do práce nosit noviny nebo časopisy, protože vzdělávat se je jeho povinnost.

§ 3
Nemocné dítě

(1) Rodič, který se stará o nemocné dítě, má neomezené volno až do úplného uzdravení dítěte včetně lázeňské péče.
(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit rodiči starajícímu se o nemocné dítě zdarma oběd. Rovněž je povinen vyslat babičku na hlídání dítěte, aby si rodič v klidu nakoupil. Nesežene-li babičku, jde nejbližší nadřízený.

§ 4
Polední přestávka

(1) V době od 12 do 15 hod. je polední přestávka. Jestliže si pracovník potřebuje něco zařídit, je povinen to udělat během pracovní doby. Během polední přestávky, rovněž po skončení pracovní doby a zejména během dovolené je zakázáno vyřizování soukromých záležitostí, protože se staráme o zdraví našich pracujících.

 

§ 5
Dovolená

(1) Pracovník má nárok na 30 dní placené dovolené v létě a 25 dní placené dovolené v zimě.
(2) Při odjezdu na dovolenou dostává pracovník kapesné ve výši 3 měsíčních platů v měně státu, kde tráví dovolenou.

§ 6
Návštěvy

(1) Jestliže za pracovnicí přijde pánská návštěva, nesmí být pár rušen. Za tím účelem je zaměstnavatel povinen zřídit zvláštní místnost s občerstvením. Pracovnice, které tímto způsobem stráví část pracovní doby, mají nárok na náhradní volno.

§ 7
Občerstvení

(1) V 16 hod. se podává občerstvení, jako např. obložené chlebíčky, káva, víno, likéry, pivo a ovoce dle přání.

§ 8
Ukončení pracovní doby

(1) V 17 hod. je slavnostní odchod z práce. Hraje hudba a vedoucí pracovník podniku se s každým pracovníkem rozloučí podáním ruky a poděkováním za odvedenou práci.
(2) Vrátný každému prohledá tašku. Jestliže pracovník nemá nic ukradeno, vrátí ho, aby si něco vzal. Starším a těhotným ženám, rovněž tak vedoucím pracovníkům, se ukradené věci odvážejí služebním vozidlem.

§ 9
Dodatky

(1 ) Jestliže se pracovníkovi zdá o práci, má nárok na noční příplatek.
(2) V případě svatby pracovníka jsou v podniku dva dny pracovního volna. V případě svatby vedoucího pracovníka je to týden pracovního volna.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2000.

Ministr financí ČR:
Ing. Prachatý v.r.

Ministr práce a sociálních věcí ČR:
Ing. Makačenko,CSc., v.r.

 

Editor: redakce
Vytvořeno: 22.06.2000 12:00
Poslední změna: 22.06.2000 12:00

RSS

Hodnocení: 4.00 (11x)
5-skvělé
4-dobré
3-průměr
2-nic moc
1-nepovedenéCopyright © mars69 2000-2023, webmaster@people.cz